Výsledkové listiny

8. ro?ník závodu

se pob?ží 13.10.2018

7. ro?ník závodu

Rubenczal 2017_Výsledková_listina_absolutní_po?adí.pdf (29089)

Rubenczal 2017_Výsledková_listina_po?adí_dle_kategorií.pdf (31217)

6. ro?ník závodu

RUBENCZAL 2016_Výsledková listina_absolutní po?adí (muži, ženy).pdf 

RUBENCZAL 2016_Výsledková listina_po?adí podle kategoriíí.pdf (31704).pdf 

5. ro?ník závodu

RUBENCZAL 2015_Výsledková listina_absolutní po?adí (muži, ženy).pdf (29937)

RUBENCZAL 2015_Výsledková listina_absolutní po?adí.pdf (29713)

RUBENCZAL 2015_Výsledková listina_po?adí podle kategoriíí.pdf (31704)

4. ro?ník závodu

RUBENCZAL 2014_Výsledková listina_absolutní po?adí.pdf (32706)

RUBENCZAL 2014_Výsledková listina_absolutní po?adí (muži, ženy).pdf (33084)

RUBENCZAL 2014_Výsledková listina_po?adí podle kategoriíí.pdf (33675)

3. ro?ník závodu

RUBENCZAL 2013_Výsledková listina_absolutní po?adí.pdf (29667)

RUBENCZAL 2013_Výsledková listina_po?adí podle kategorií.pdf (33022)

2. ro?ník závodu

RUBENCZAL_Výsledková listina 2012.pdf (21,7 kB)

1. ro?ník závodu

RUBENCZAL_Výsledková listina 2011.pdf (25,9 kB)