Tisková zpráva

 

Rubenczal 2023

Horská běžecká výzva v samém srdci Krkonoš s mottem: „Poznej svého ducha!“

V letošním roce 14.10. 2023, odstartuje jubilejní 12tý ročník Horského běžeckého závodu RUBENCZAL 2023. Profesionální i amatérští běžci mohou otestovat své limity v náročném horském terénu, odkud se nabízejí fantastické výhledy na dominanty Krkonoš a celé Podkrkonoší. Při dobrém počasí bude vidět daleko do kraje. Závod je zcela výjimečný svým výškovým profilem. Běžci musí překonat přes 1.300 výškových metrů v obou směrech.

Víme, že díky profilu trati je závod nejen sportovním, ale také duševním zážitkem každého účastníka. Je to již tradiční závod založený na fair-play a přátelské atmosféře. Počet běžců je limitován 150ti, proto se z tohoto závodu nikde nestane masová záležitost. Chceme, aby si udržel svou komorní atmosféru se svými věrnými fanoušky.

Pořadatelem závodu jsou Horská chata Portášky (www.portasky.cz) a Horolezecká škola – (www.skolalezeni.cz).

Půlmaraton startuje za jakéhokoli počasí přímo na Horské chatě Portášky, Velká Úpa 110, Pec pod Sněžkou. Trať vede do údolí Velké Úpy, kde je první občerstvovací point, přes Vlašské boudy až na vrchol Černé hory. U vysílače Černá hora je další občerstvovací point, běžci pokračují zpět přes Kolínskou boudou, Slatinou stráň, okolo Kladenky do údolí Javořího potoka až do údolí k řece Velká Úpa, kde je další občerstvovací point a odtud do Pece pod Sněžkou, dále zpět přes Šraml do cíle na Horskou chatu Portášky.
Organizátoři poskytují běžcům na trati zázemí v podobě třech občerstvovacích a sedmi kontrolních stanovišť. Na každém stanovišti je závodník zapsán obsluhou, aby byl přehled o všech běžcích na trati závodu.

Za předešlých let, byla trať závodu několikrát pozměněna. Testovali jsme nejlepší variantu, která se již ustálila. 12. ročník bude malou rekapitulací a závodníci se mohou těšit na překvapení.

Hlavní myšlenkou závodu není boj o místa na stupních vítězů. Závod je otevřen naprosto komukoli, kdo se chce postavit své osobní výzvy.

Organizátoři skrze partnerství se spolkem neslyšících Hradec Králové a se školou J. Ježka pro zrakově postižené podporují nejen zrakově a sluchově hendikepované sportovce, kteří mají startovné, ubytování a kompletní zázemí zdarma. Tímto způsobem tak podporujeme hendikepované sportovce a nabízíme jim možnost být v bezprostředním kontaktu s českou i zahraniční sportovní komunitou, nejen na vrcholové úrovni.

Po závodu a vyhlášení výsledků je tradiční afterparty s živou muzikou.

Závod se odkazuje k legendárnímu duchu Krkonošských hor Rubenczalovi a také k odkazu krkonošských závodníků Hanče a Vrbaty.

Rubenczal je pradávné – mytologické ztvárnění Krakonoše ducha hor.

Proto také motto závodu „Poznej svého ducha!“. RUBENCZAL je jedním z nejstarších, ne-li vůbec nejstarším dokladem existence legend o Krakonošovi. První grafické znázornění Rubenczala se objevilo roku 1561 na nejstarší map? Slezska, a to o sto let dříve, než jeho legenda dosáhla evropské popularity. Autorem mapy je vzdělaný humanista, vratislavický kartograf a matematik Martin Helwig.

Obraz „Krakonoše“ sestavený z kusých zpráv je značně neúplný a rozporný: Krakonoš se zjevuje poutníkům v českých lesích a v Kérkonoších posledních pár stovek let. Přidružuje se k nim v podobě mnicha, zavádí je na zcestí, pak vyskakuje na strom, odkud se jim vysmívá.  Je prý pánem pokladů drahých kovů, které jsou v horách skryty a jež nikdo nemůže získat, neboť se jich nerad vzdává. Nikdy nikomu nepůsobí bolest, pokud se mu nevysmívá nebo ho neškádlí. Posměváčkům se zjevuje a trestá je náhlým nečasem, bouřkou, blesky, krupobitím nebo lijákem. Je také znám svým umíním léčit.

Mějte se tedy na pozoru a nalezněte právě toho svého RUBENCZALA!