Registrace

ON-LINE Registrace
je otevřena od 11.10.2023 do 18.10.2024 do 12:00 hod


    Odesláním tohoto formuláře, spolu s údaji zde obsaženými, výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů (GDPR). A zároveň vysloveně souhlasím s užitím dronů organizátorů nad mou osobou